EkoAtom

Idź do spisu treści

Menu główne


EkoAtom
powstał w 1994 r. i zajmuje się usługami w zakresie ochrony radiologicznej. W szczególności ochroną przed polami elektromagnetycznymi oraz promieniowaniem jonizującym RTG.

Kontakt
:
mgr Krzysztof Wiśniewski
, tel.: 601 77 37 51, e-mail,
mgr inż. Jędrzej Lisewski
,   tel.: 609 722 762, e-mail,
Marcin Bórkowski
, tel.: 726 006 588, e-mail.
64-100 Leszno, ul. Iwaszkiewicza 17;  fax: 65 520 53 87


Pola elektromagnetyczne (PEM)
- pomiary i badania pól
o częstotliwości:
  od 0 Hz (stałe pole magnetyczne) do 60 GHz, dla celów BHP
  i ochrony środowiska,
- obliczenia rozkladu pól
.

Promieniowanie jonizujące RTG
- projekty pracowni rentgenowskich, pomiary mocy dawki za osłonami
  stałymi (potrzebne do odbioru pracowni przez WSSE),
- szkolenia i kursy
z zakresu ochrony radiologicznej dla:
  Inspektorów Ochrony Radiologicznej
  oraz w dziedzinie Ochrony Radiologicznej Pacjenta,
- testy eksploatacyjne urządzeń radiologicznych
  (specjalistyczne
i podstawowe).

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego